Tvistlösning online

Tidig, enkel och effektiv tvistlösning för företag

Räkna på ert förlikningsutrymme i Förlikningskalkylatorn och förlikningsförhandla sedan i online-tjänsten Happy Resolution Förlikning
 

rawpixel-com-552390-unsplash.jpg
 
 
HR_Icons-01.png

Happy Resolution förlikning

Låt en kvalificerad affärsjurist snabbt gå igenom ert case och lämna en indikativ bedömning baserat på rättsläget för att ta reda på hur stor ekonomisk upp- eller nedsida det är med att driva tvisten vidare eller använd direkt vårt online-verktyg för tidig, enkel och effektiv lösning av kommersiella tvister. 

HR_Icons-02.png

Happy Resolution medling

Boka ett möte (online om ni önskar) med en CEDR-medlare för att få hjälp med att hitta en win-win som ibland inte bara gäller pengafrågor. Många tvister kan lösas smidigt om man bara höjer blicken och ser till de tvistande parternas intressen.

HR_Icons-03.png

Skiljeförfarande

Om det inte går att lösa en kommersiell tvist på annat sätt återstår skiljeförfarande eller domstol. Skiljeförfarande innebär att en eller flera skiljedomare dömer över er tvist efter det att båda parter fått möjlighet att utföra sin talan (vilket i regel inbegriper att man behöver koppla in jurister som skriver inlagor, sammanställer bevisning, kör slutförhandling mm).

 
 
 
 
 
 
rawpixel-com-351766-unsplash.jpg

Tillänglighet 24/7

Happy Resolution Förlikning
Automatisk tvistlösning online
Ingen kostnad om ni inte kommer överens

 
 
 

Tidig, enkel och effektiv tvistlösning för företag